רחובות, שכונות ואתרים

הערבה

מארבעת המינים.

הערבה הנפוצה בחצי הכדור הצפוני צומחת בעיקר לאורך אפיקי מים. בארץ גדלים מינים אחדים, מהם בר ומהם תרבותיים. היא מספקת עצה לריהוט קל ולגחלים. מענפיה הגמישים קולעים סלים ומקליפתה מפיקים טנין. הערבה נמנית עם ארבעת המינים עליהם מברכים בחג הסוכות (ויקרא כ"ג 40).
נמליך חנה, לכסיקון בוטני