רחובות, שכונות ואתרים

הפקאן

עץ אגוז.

עץ פרי גדול ממשפחות האגוזיים הטרופיים. מוצאו מדרום ארצות הברית. גדל גם באוסטרליה ובדרום אפריקה. החלו לנטעו בארץ בשנות החמישים. איסוף האגוזים נעשה בד"כ בחודשים נובמבר דצמבר בעזרת מנער גזע המפיל את הפרי על יריעות המונחות מתחת לעץ.
אנציקלופדית החי והצומח של א"י)