רחובות, שכונות ואתרים

הצנחנים

חוד החנית של צה"ל.

לכבודם של הצנחנים הארצישראלים שהוצנחו מאחורי קוי האויב הנאצי במלחמת העולם השניה. לכבוד של חיל הצנחנים הישראלי.